In het Documentatiecentrum van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal is veel informatie te vinden.

Op deze website wordt deze informatie ontsloten, aangevuld met bibliografische informatie vanuit een prive collectie van Leo Rovers.


Nieuws
Inleiding
Personen
Gemeenten
Archieven
De Wekker
Uit de Levensbron
Jaarboeken
Audio-/video opnames
Foto's, ansichtkaarten
Bewaar het Pand
Collectie Dick van Arkel
Petahja
Jubileumuitgaven, herdenkingsboeken
Theologische School / Hogeschool/ Universiteit
Generale Synode
Deputaten
Classis
Kerkhistorische bladen
Gemeenteuitgaven zoals gemeentegidsen en bladen
Collecties
Handschriften
Oecumene
Verenigingsleven
Niet openbare informatieAanvullingen zijn van harte welkom. mailto:cgkinfo@xs4all.nl